Mediawijsheid 2016. Blended onderwijs?

De studenten hebben hun beginsituatie in kaart gebracht. Ze hebben aangegeven hoe hun mediaprofiel er in mei 2016 uit gaat zien. Ook is voor iedereen helder op welk niveau zij in mei hun 10 mediacompetenties willen hebben. De vraag is nu hoe zij de beoogde einddoelen kunnen bereiken. Scrumteams Mei 2016 is nog ver weg en...

Lees verder

Mediawijsheid 2016. Het begin

Wat heb ik geleerd van mijn onderwijsexperimenten de afgelopen jaren? Baken als docent de kaders van de cursus af. Help studenten zelf hun beginsituatie te bepalen binnen deze kaders. Vraag aan iedere student om zelf zijn/haar einddoelen te formuleren. Biedt als docent instrumenten aan waarmee iedere student zijn/haar eigen leertrajecten kan vormgeven. Laat de studenten zelf hun...

Lees verder

Leer ik het nu nooit!?

Mijn cursus Mediawijsheid van 2013 - 2014 kun je niet geslaagd noemen. Dus gooi ik het dit academische jaar over een andere boeg en ga ik rekening houden met de twee belangrijkste conclusies van vrijwel alle studentevaluaties: Het universitaire onderwijs legt nauwelijks verbanden met beoogde werkvelden. Het universitaire onderwijs is didactisch eenzijdig gericht op [werk]colleges....

Lees verder

Huh, mezelf evalueren?

De studenten van de cursus Beeldcultuur evalueren zichzelf aan het slot van de cursus. Dat is gemakkelijk gezegd, maar dan moet je wel wat te evalueren hebben en je wilt graag weten hoe je dat moet doen, jezelf evalueren. Traditioneel formuleerde ik zelf de leerdoelen van mijn cursus en bedacht ik een valide toets die...

Lees verder

Een nieuw begin

In het vorige semester flipte ik mijn cursus Mediawijsheid volledig. Dat was behoorlijk onverstandig. De studenten schrokken zich rot en ikzelf was niet flexibel genoeg om tijdens de cursus de opzet te veranderen. Nu, een nieuw begin met een andere cursus en andere studenten. Doel blijft hetzelfde: hoe kan ik mijn studenten geleidelijk mede-verantwoordelijk maken voor...

Lees verder

... ten hele gedwaald

De cursus Mediawijsheid wilde ik flippen: voor alle onderdelen van het didactische model van Van Gelder ben ik als docent niet alleen verantwoordelijk, maar ook en vooral de studenten.     Van het formuleren van leerdoelen tot het presenteren van een zelfevaluatie, van het bepalen van cursusinhouden tot de uitvoering ervan via activerende werkvormen, ook...

Lees verder

Beter ten halve gekeerd…

Bij aanvang van de cursus Mediawijsheid had ik maar één vraag: hoe slaag ik erin om 'mijn' cursus te transformeren in 'onze' cursus? De achterliggende gedachte is simpel. Indien de student daadwerkelijk ervaart ook verantwoordelijk te zijn voor zijn leerproces zal h/zij meer gemotiveerd werken aan een eigen toekomst. Dus draaide ik alle facetten van het leerproces om...

Lees verder

Het college ging behoorlijk fout

Op 17 februari verzorgde de eerste collegegroep zijn bijeenkomst over het mediawijze onderwerp Big Brother 1.0, 2.0 en 3.0. De groep heeft erg zijn best gedaan, zoals zal blijken, en toch was dat niet voldoende: het college ging behoorlijk fout. Mijn analyse laat me de hand in eigen boezem steken. Vier 3e-jaars studenten communicatie bereiden...

Lees verder

Hoe krijg ik mijn cijfer?

"Telt dit mee voor het tentamen?" is een vraag die niet aan de orde is in deze geflipte cursus Mediawijsheid. Zelf ben ik niet van plan te toetsen in hoeverre studenten door mij bedachte leerdoelen hebben gehaald. Studenten hebben zelf hun leerdoelen geformuleerd, dus zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor hun eindevaluatie.  Van de didactische...

Lees verder

Laat ik studenten colleges verzorgen?

In de lijn van een geflipte cursus kan het niet de bedoeling zijn, dat ik zelf elk onderwerp van de cursus voorbereid en daarover college ga geven. Tegelijkertijd leert de ervaring dat niet iedere student in staat is een boeiend college te verzorgen en dat studenten vaak alle colleges slechts voor kennisgeving aannemen, behalve het door...

Lees verder