Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Mediawijsheid 2016. Het begin

Wat heb ik geleerd van mijn onderwijsexperimenten de afgelopen jaren?

  • Baken als docent de kaders van de cursus af.
  • Help studenten zelf hun beginsituatie te bepalen binnen deze kaders.
  • Vraag aan iedere student om zelf zijn/haar einddoelen te formuleren.
  • Biedt als docent instrumenten aan waarmee iedere student zijn/haar eigen leertrajecten kan vormgeven.
  • Laat de studenten zelf hun eindcijfer beargumenteerd adviseren.

Zo op een rijtje gezet kun je maar één ding concluderen. Zo'n cursus vraagt om een blended aanpak, dat wil zeggen een mengvorm van kennisoverdracht door de docent of via een digitale leeromgeving en eigen werkzaamheden tijdens fysieke bijeenkomsten. Aldus zal geschieden.

 

De mediawijze beginsituatie van de student en het einddoel

Zestien bachelor- en premasterstudenten starten op 1 februari met de cursus. Aan de studenten vraag ik vooraf om hun mediaprofiel te beschrijven als mede hun mediawijze competenties.

 

Het mediaprofiel

Mariëlle van Rijn heeft met haar team een prachtig instrument ontwikkeld waarmee iedereen zijn eigen mediaprofiel kan ontdekken. De kenschets van het profiel is genuanceerd en geeft aan in hoeverre jij een consument bent, een verzamelaar, een strateeg, netwerker en producent. Kijk vooral eens op mediaprofiel.nl.

Iedere student heeft voor 1 februari een uitnodiging gekregen om het eigen profiel in te schatten. Voor de groep van 16 studenten zag dit er als volgt uit - met dank aan Mariëlle:

mediaprofiel uvt 2016

Tien studenten zijn voornamelijk consument, 4 verzamelaar, 1 strateeg en 1 is voornamelijk producent.

De student heeft vervolgens de taak om te onderzoeken welk profiel h/zij aan het slot van de cursus op 19 mei wil bezitten. Let wel, dit hoeft dus niet voor iedere student dezelfde te zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat niet iedereen bijvoorbeeld een hoge status van producent wil hebben. De help-pagina op de site geeft leerwegen die de student kan bewandelen om het beoogde profiel te bereiken.

 

De mediawijze competenties

Mediawijzer.net heeft een competentiemodel Mediawijsheid ontwikkeld van tien competenties die zijn verspreid over vier hoofdgroepen: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Elke competentie kent vijf niveaus. En dit is de tweede taak voor de student: bepaal bij elke competentie jouw niveau op dit moment en geef bij elke competentie aan welke niveau je aan het slot van de cursus wilt hebben bereikt. De specifieke niveaus van PO-docenten kunnen je hierbij helpen. Ook hier geldt dat de studenten niet allemaal het hoogste niveau bij elke competentie moeten hebben bereikt. Persoonlijke voorkeur, wat wil je na je studie gaan doen - het zijn factoren die het formuleren van de einddoelen voor iedere student beïnvloeden.

Twee beginsituaties brengen de studenten dus in beeld en bij elke situatie formuleren zij een einddoel. In teams helpen zij elkaar vervolgens om ieders einddoel te bereiken. Daartoe ontwerpt elk team een aantal tussensprints.

 

Het samenstellen van de teams

Studenten zijn geneigd om met vriendjes en vriendinnetjes een groep te vormen, waarin zij vervolgens de taken verdelen en een nietje erdoor slaan. Begrijpelijk, want het klassieke onderwijs stimuleert deze vorm van niet-samenwerken, een vorm die na hun studietijd nooit meer zal voorkomen. Buiten het onderwijs worden projectteams samengesteld op grond van verschillende expertises die nodig zijn om een doel te bereiken.

De studenten van deze cursus hebben verschillende expertises die ze zelf in kaart hebben gebracht: hun mediaprofiel en hun mediawijze competenties. Daar komt bij dat hun achtergrond erg verschillend is, met name die van de premasterstudenten. Het ligt dus voor de hand de teams zo samen te stellen dat verschillende mediaprofielen en mediawijze competenties zijn verenigd in een team van studenten met een verschillende achtergrond.

 

[volgende week: hoe blended is de cursus en welke instrumenten reik ik aan?]
Reacties

10 Reacties

Marieke Hopman

Te gek Hans! Ik vraag me nog wel af: wat doe je als studenten niet de hulpmiddelen gebruiken die je aanreikt (als ik het goed begrijp hebben bv 5 studenten (nog) niet hun mediaprofiel ingevuld)? Zelf heb ik dat deel in mijn laatste cursus losgelaten, onder het mom van "als je het niet doet, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid". En ook dat liep redelijk mis, dat wil zeggen, studenten raakten dan uiteindelijk in paniek, schoven het voor zich uit, maakten geen planning, etc.

Ook wat betreft je laatste puntje bij de kaders die je als docent aanreikt; deze week kreeg ik een mail van een student die ik van feedback op haar opdracht had voorzien, en gevraagd of ze zelf een voorstel voor een cijfer zou willen doen. Zij schreef een uitgebreide reactie op de feedback terug, en concludeerde met "Wat het cijfer betreft voor dit deel, ik hecht niet zo veel waarde aan cijfers, maar vind hetn uiteraard wel belangrijk het vak netjes met een voldoende af te sluiten. Ik doe hier dus geen uitspraak over, omdat ik er bij blijf dat u de docent bent en dus de beoordeling het beste kan doen". Dus ... hoe reageer je dan? :)

Hans van Driel

Ha Marieke, bedankt voor je reactie. Vandaag laat ik de studenten zgn. scrumteams samenstellen. Zeg maar projectgroepen met studenten die een verschillende achtergrond en mediaprofiel hebben. Elk scrumteam spreekt korte sprints af waarin ze elkaar toezeggen wat ze de komende week gaan doen. Na elke week en na elke sprint evalueert het team kort de activiteiten en vraagt of er problemen zijn.

Met jouw 'werkweigerende' student :-) is weinig mis, geloof ik. Ze neemt jouw feed back serieus, zo blijkt. Niettemin zou ik wel aandringen. Kritische zelfevaluatie is een 21e eeuwse vaardigheid die ik steeds meer terugzie. Een ander argument is dat jij, bij een afwijkend oordeel, gedwongen bent dit hard te beargumenteren.

Marieke Hopman

Goed idee, die teams! Ik ga het project met zeer veel interesse volgen :) , ik start weer in september dus dan kan ik al je best practices overnemen..

Marjan Middelkoop

Interessant experiment wederom, dat ik met belangstelling ga volgen.

Een kleine opmerking over de semantiek van 'mediawijze competenties' en de 'mediawijze beginsituatie'. Je voelt hem al: de competenties en de situatie zijn niet mediawijs, maar de studenten. Het is heel verleidelijk om zulke combinaties te maken en iedereen doet het, maar de betekenis klopt niet.

Hans van Driel

Ha Marjan, je hebt helemaal gelijk. Toch laat ik het zo staan. Taal wil soms zuinig zijn en ook begrijpelijk. Dat is hier het geval ;-)

Marieke van Stigt

Heel veel succes met de cursus! Ik ga het (dit keer op afstand) met veel belangstelling volgen!

Hans van Driel

Bedankt, Marieke. Via deze blog houd ik je op de hoogte.

Mediaprofiel: kwantiteit of kwaliteit? - De Transitie

[…] ervaringen hebben geleid tot een verbetering en een meer blended ontwerp van zijn cursus. Op zijn blog kun je lezen hoe dit tot stand […]

Coen Pots

Dag Hans,

Ik ben heel benieuwd hoe de ontwikkeling van je cursus inmiddels is! Is er al een update gepland van de blog?

Gr. Coen

Hans van Driel

Ha Coen. Zeker, blog nr. 2 heb ik inmiddels geplaatst. Over blended onderwijs.


Laat een reactie achter