Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Mediawijsheid 2016. Het begin

Wat heb ik geleerd van mijn onderwijsexperimenten de afgelopen jaren?

  • Baken als docent de kaders van de cursus af.
  • Help studenten zelf hun beginsituatie te bepalen binnen deze kaders.
  • Vraag aan iedere student om zelf zijn/haar einddoelen te formuleren.
  • Biedt als docent instrumenten aan waarmee iedere student zijn/haar eigen leertrajecten kan vormgeven.
  • Laat de studenten zelf hun eindcijfer beargumenteerd adviseren.

Zo op een rijtje gezet kun je maar één ding concluderen. Zo'n cursus vraagt om een blended aanpak, dat wil zeggen een mengvorm van kennisoverdracht door de docent of via een digitale leeromgeving en eigen werkzaamheden tijdens fysieke bijeenkomsten. Aldus zal geschieden.

 

De mediawijze beginsituatie van de student en het einddoel

Zestien bachelor- en premasterstudenten starten op 1 februari met de cursus. Aan de studenten vraag ik vooraf om hun mediaprofiel te beschrijven als mede hun mediawijze competenties.

 

Het mediaprofiel

Mariëlle van Rijn heeft met haar team een prachtig instrument ontwikkeld waarmee iedereen zijn eigen mediaprofiel kan ontdekken. De kenschets van het profiel is genuanceerd en geeft aan in hoeverre jij een consument bent, een verzamelaar, een strateeg, netwerker en producent. Kijk vooral eens op mediaprofiel.nl.

Iedere student heeft voor 1 februari een uitnodiging gekregen om het eigen profiel in te schatten. Voor de groep van 16 studenten zag dit er als volgt uit - met dank aan Mariëlle:

mediaprofiel uvt 2016

Tien studenten zijn voornamelijk consument, 4 verzamelaar, 1 strateeg en 1 is voornamelijk producent.

De student heeft vervolgens de taak om te onderzoeken welk profiel h/zij aan het slot van de cursus op 19 mei wil bezitten. Let wel, dit hoeft dus niet voor iedere student dezelfde te zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat niet iedereen bijvoorbeeld een hoge status van producent wil hebben. De help-pagina op de site geeft leerwegen die de student kan bewandelen om het beoogde profiel te bereiken.

 

De mediawijze competenties

Mediawijzer.net heeft een competentiemodel Mediawijsheid ontwikkeld van tien competenties die zijn verspreid over vier hoofdgroepen: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Elke competentie kent vijf niveaus. En dit is de tweede taak voor de student: bepaal bij elke competentie jouw niveau op dit moment en geef bij elke competentie aan welke niveau je aan het slot van de cursus wilt hebben bereikt. De specifieke niveaus van PO-docenten kunnen je hierbij helpen. Ook hier geldt dat de studenten niet allemaal het hoogste niveau bij elke competentie moeten hebben bereikt. Persoonlijke voorkeur, wat wil je na je studie gaan doen - het zijn factoren die het formuleren van de einddoelen voor iedere student beïnvloeden.

Twee beginsituaties brengen de studenten dus in beeld en bij elke situatie formuleren zij een einddoel. In teams helpen zij elkaar vervolgens om ieders einddoel te bereiken. Daartoe ontwerpt elk team een aantal tussensprints.

 

Het samenstellen van de teams

Studenten zijn geneigd om met vriendjes en vriendinnetjes een groep te vormen, waarin zij vervolgens de taken verdelen en een nietje erdoor slaan. Begrijpelijk, want het klassieke onderwijs stimuleert deze vorm van niet-samenwerken, een vorm die na hun studietijd nooit meer zal voorkomen. Buiten het onderwijs worden projectteams samengesteld op grond van verschillende expertises die nodig zijn om een doel te bereiken.

De studenten van deze cursus hebben verschillende expertises die ze zelf in kaart hebben gebracht: hun mediaprofiel en hun mediawijze competenties. Daar komt bij dat hun achtergrond erg verschillend is, met name die van de premasterstudenten. Het ligt dus voor de hand de teams zo samen te stellen dat verschillende mediaprofielen en mediawijze competenties zijn verenigd in een team van studenten met een verschillende achtergrond.

 

[volgende week: hoe blended is de cursus en welke instrumenten reik ik aan?]
Reacties

Laat een reactie achter