Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Hoe krijg ik mijn cijfer?

"Telt dit mee voor het tentamen?" is een vraag die niet aan de orde is in deze geflipte cursus Mediawijsheid. Zelf ben ik niet van plan te toetsen in hoeverre studenten door mij bedachte leerdoelen hebben gehaald. Studenten hebben zelf hun leerdoelen geformuleerd, dus zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor hun eindevaluatie. 

Van de didactische analyse van Van Gelder heb ik inmiddels alle onderdelen geflipt op één na, en wel de toetsing. Hoe bepalen we in hoeverre een student zijn/haar leerdoelen heeft gehaald en wat dus het eindcijfer zal worden van de cursus? Aan het begin van de cursus hebben de studenten hun leerdoelen geformuleerd, zowel de inhoudelijke als de leerdoelen die betrekking hebben op hun vaardigheden. De cursus zelf biedt natuurlijk de mogelijkheden om te werken aan die leerdoelen, maar studenten doen meer in een semester. Niemand kan er wat tegen hebben, wanneer ze in andere cursussen ook werken aan hun leerdoelen of tijdens hun bijbaantje of anderszins.

De eindtoets kan dan ook niets anders zijn dan een zelfevaluatie, waarin de student aangeeft in hoeverre h/zij de geformuleerde leerdoelen heeft gehaald. De zelfevaluatie eindigt met een cijfervoorstel aan mij. De cursus zelf biedt drie mogelijkheden om te laten zien in hoeverre iemand zijn/haar leerdoelen heeft gehaald.

1. Voorbereiden en volgen van colleges

Eerder beschreef ik al het zelf verzorgen van een college. Achtmaal bereidt een collegegroep een bijeenkomst voor over een bepaald onderwerp, terwijl de andere studenten inhoudelijke leerdoelen formuleren bij dat onderwerp. Dus achtmaal biedt de cursus zelf de mogelijkheid om inhoudelijke leerdoelen te behalen. Via de verschillende leeractiviteiten hebben de studenten tevens de mogelijkheid om hun vaardigheden te tonen, zowel wanneer het gaat om communiceren, elkaar beoordelen als het ontwikkelen van een academische houding.

2. Schrijven van een academische blog

Iedere student schrijft daarnaast minimaal vier academische blogs over inhouden van de cursus. Ik citeer mijn toelichting aan de studenten: "Het doel van de blog is om te laten zien dat je de collegestof verwerkt en geanalyseerd hebt en dat je hierover op academische wijze kunt rapporteren. Dit betekent dus meer dan alleen kennis reproduceren. Via de blogs kun je extra literatuur aanhalen, video’s of actuele berichten aan de stof linken en/of een kritisch standpunt innemen tegenover het desbetreffende cursusonderdeel. Via Yammer breng je jouw volgers op de hoogte van de publicatie van je blog. Je vraagt expliciet telkens een andere medestudent om feedback te geven.

Het gaat om een academische blog. Gebruik dus literatuur en verwijs in de tekst op de goede manier naar deze literatuur en verwerk deze in een literatuuropgave (genoteerd volgens APA). Bedenk dat we onder ‘academisch’ ook verstaan: argumentatief kloppend, gebaseerd op bronnen dan wel onderzoek en zo gepresenteerd dat inhoud en bronnen controleerbaar zijn."

De verschillende leeractiviteiten van Bloom kunnen hier samen komen evenals schrijfvaardigheid en de mogelijkheid om elkaar te beoordelen.

3. Het eindproject

Logo Mediamaffia
Logo Mediamaffia

In een projectgroep van maximaal vier personen voeren studenten een eindproject uit. Ze kunnen ervoor kiezen om een bestaand mediawijs project te analyseren en te evalueren of om zelf een mediawijsproject te ontwerpen. In de cursus Mediawijsheid van 2013 leverde deze laatste optie onder andere het online en offline bordspel Mediamaffia op voor groep 4 en 5 in het basisonderwijs.

Het is voor alle studenten mogelijk om hun eindproject te pitchen tijdens een van de collegebijeenkomsten om zo tijdens het proces terugkoppeling te krijgen van hun medestudenten en van ons.

Zoals gezegd, naast de drie genoemde mogelijkheden die de cursus zelf biedt, kan de student ook activiteiten en resultaten uit andere cursussen of (bij)banen gebruiken in de zelfevaluatie. Als het einddoel maar wordt bereikt: aangeven in hoeverre h/zij de zelf geformuleerde leerdoelen heeft behaald en een cijfervoorstel doen dat hieruit volgt.

 


Met dit zesde bericht beschreven we, hoe we alle onderdelen van de didactische analyse van Van Gelder hebben proberen te flippen en heb ik ook mijn eigen leerdoelen beschreven. Nu wordt het zaak naar de praktijk te kijken en ook studenten aan het woord te laten. Dat levert behoorlijk wat verrassingen op en uiteindelijk een onthutsende conclusie.

Reacties

Laat een reactie achter