Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Mediawijsheid 2016. Blended onderwijs?

De studenten hebben hun beginsituatie in kaart gebracht. Ze hebben aangegeven hoe hun mediaprofiel er in mei 2016 uit gaat zien. Ook is voor iedereen helder op welk niveau zij in mei hun 10 mediacompetenties willen hebben. De vraag is nu hoe zij de beoogde einddoelen kunnen bereiken.

Scrumteams

Mei 2016 is nog ver weg en iedereen kent het gevaar van einddoelen die ver weg in de tijd liggen. Dus hebben de studenten vier scrumteams gemaakt die volgens een afgezwakte versie van de scrummethode aan de slag zijn gegaan. De samenstelling van de teams was gedifferentieerd: verschillende vooropleidingen en verschillende mediaprofielen komen samen in 'n team.

IMG_2427

Ieder teamlid heeft haar/zijn traject naar de einddoelen in haalbare sprints verdeeld van maximaal twee weken. Het scrumteam heeft nu de rol van hoeder: wekelijks wordt in het team besproken hoever ieder teamlid is met de sprint en of h/zij problemen ondervindt - waarvoor dan gezamenlijk een oplossing wordt gezocht. Karel Wijne wees mij erop vooral ook aan de teams te vragen wat zij van de docent verwachten in hun traject naar de einddoelen.

 

Blended onderwijs

Zonder inhoudelijke instrumenten is het niet gemakkelijk om einddoelen te bereiken. In vorige jaren liet ik het volledig aan de studenten over om hun eigen leertraject in te vullen. Interview experts, bekijk TEDtalks, vind MOOC's, ..... Te laat werd me toen duidelijk dat dit een brug te ver is. Aan de andere kant weiger ik de klassieke studentenvraag "Zeg mij wat ik moet doen" te beantwoorden. Dat leidt immers niet tot een academische houding, waarin zelfstandig en kritisch denken en handelen centraal staan. Zoals wel vaker in het leven lijkt een combinatie van een actieve student én een actieve docent de oplossing te zijn.

Mirjan Albers werkte voor Cubiss in 2014 en 2015 een aantal MOOC's uit en gebruikte hiervoor de digitale ruimte Blendspace.com. Omdat ik geen betere digitale ruimte ken, gebruik ik Blendspace ook. In deze ruimte plaats ik leerstof in de vorm van artikelen, power points en youtube-filmpjes. De kennisoverdracht is hiermee in theorie geregeld. Na elk stukje leerstof formuleer ik een opdracht die vraagt om de leerstof toe te passen en kritisch te bevragen. Via Blendspace kunnen studenten ook met elkaar in overleg.

Om deze opzet concreet te maken heb ik voor de lezers van deze blog een speciale ruimte gecreëerd. Log in bij Blendspace als student en zoek de cursus 'Mediawijs voor gasten' of vul meteen de code cbao in. Hier tref je twee lessen aan - later zal ik er meer toevoegen -, namelijk de 'Introductie op de cursus' en colleges 'Semiotiek', volgens mij het basisinstrument wanneer het om mediawijsheid gaat.

semiotische ijsberg

Media-uitingen vormen het zichtbare topje van een ijsberg aan betekenissen, ideologieën, normen en waarden. Wij nemen de uitingen waar, meestal in woord en beeld, en we geven er betekenis aan. Hoe verloopt dat proces van betekenisvorming? En .... hoe had de media-uiting er mogelijk ook uit kunnen zien? Met name de semiotiek van de Amerikaanse filosoof C.S. Peirce (1839 - 1914) geeft handreikingen om deze vragen te kunnen beantwoorden.

 

De geleidelijkheid

Het blended-karakter van de cursus zit 'm in twee dingen. Op de eerste plaats is de cursus nu een combinatie van een digitale ruimte [Blendspace] en een analoge ruimte [de collegezaal]. In de digitale ruimte vindt met name de kennisoverdracht plaats; in de analoge ruimte bespreken we samen de kennistoepassing op kritische wijze. Ook op dit punt wil ik de student niet geheel aan haar/zijn lot overlaten, dus ben ik in het begin van de cursus klassiek aan het woord en luisteren de studenten. Naar mate de cursus vordert, neemt de student de kennisoverdracht zelf ter hand met behulp van wat ik in Blendspace heb geplaatst. Op het punt van kennisoverdracht zijn de docent en de student dus twee communicerende vaten. Waar aan het begin de docentactiviteit hoog is, neemt deze later af en wordt de student meer actief - het tweede blended-karakter van deze cursus.

[de volgende keer: hoe berichten studenten hun vorderingen?]

 

Reacties

Laat een reactie achter