Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Laat ik studenten colleges verzorgen?

In de lijn van een geflipte cursus kan het niet de bedoeling zijn, dat ik zelf elk onderwerp van de cursus voorbereid en daarover college ga geven. Tegelijkertijd leert de ervaring dat niet iedere student in staat is een boeiend college te verzorgen en dat studenten vaak alle colleges slechts voor kennisgeving aannemen, behalve het door hun zelf voorbereide college. Hoe gaan we hier mee om?

In mijn vorige blog beschreef ik hoe de studenten van de cursus Mediawijsheid de leerstof hebben uitgezocht volgens de unconference-methode: verdiep je in het onderwerp en geef vervolgens aan naar welk aspect jij nieuwsgierig bent. Acht onderwerpen kwamen aldus uit de bus:

 1. Privacy
 2. Levensloop sociale media
 3. Generaties en sociale media
 4. Manipulatie nieuws
 5. Burgerjournalistiek
 6. Invloed van games
 7. iPad scholen
 8. Media en ondernemerschap

In acht collegegroepen bereiden de studenten ieder een onderwerp voor. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat mijn ervaringen in het verleden hiermee niet zo goed zijn geweest. Veelal zijn studenten alleen geboeid door hun eigen onderwerp en het verzorgen van een college is niet iedereen gegeven. Wat te doen? Ik besloot ook de andere aspecten van de didactische analyse van Van Gelder te flippen.

1. Inhoudelijke leerdoelen
Allereerst heb ik alle studenten gevraagd om bij elk onderwerp hun verwachtingen te noteren in de vorm van een leerdoel: welke kennis en inzicht wil je bereiken bij dit onderwerp en wat denk je ermee te kunnen? Op deze manier krijgen de studenten die een bepaald onderwerp voorbereiden inzicht in de verwachtingen van hun medestudenten. En natuurlijk hoop ik zo de betrokkenheid van iedere student bij elk onderwerp te vergroten.

2. De leerstof
De collegevoorbereiding heb ik inhoudelijk op een 1.0-wijze ernstig gereglementeerd. In de collegemap op Dropbox plaatst de collegegroep in elk geval:

 • een wetenschappelijk artikel
 • een audiovisuele bron via Youtube, Uitzending Gemist, Ted.com etc.
 • een tip om te lezen, te bekijken of te bezoeken.

De eerste twee vormen de leerstof die een docent in een klassieke situatie weliswaar vraagt om voor te bereiden, maar die hij/zij maar al te vaak tijdens het college navertelt, soms met wat andere voorbeelden. Dat is hier dus niet de bedoeling.

3. De leeractiviteiten
Het verwerven van kennis vindt plaats voordat we fysiek bijeenkomen. Studenten gaan ieder op een eigen moment zelf aan de slag met het artikel en de audiovisuele bron. Het verwerken, toepassen, analyseren en evalueren van de kennis vinden plaats tijdens het college, en mogelijk ook het creëren van nieuwe kennis. Dus voor studenten bestaat niet 80% van hun contacturen uit kennis verwerven, zoals klassiek maar al te vaak het geval is. We draaien het om.

De gereviseerde taxonomie van Bloom
De gereviseerde taxonomie van Bloom

Benjamin Bloom (1913 - 1999) visualiseerde de leeractiviteiten in 1956 conform een piramide, waarna Lorin Anderson e.a. (2001) de zelfstandig naamwoorden die Bloom gebruikte in actieve zin wijzigden, zoals creation in creating. Ook draaiden de auteurs de volgorde van de leeractiviteiten om - het creëren van nieuwe kennis vormt het startpunt van elk leerproces (hierover later meer).

Tijdens de colleges dus geen kennisoverdracht, maar nadruk op de andere door Bloom genoteerde leeractiviteiten. Dat moet mogelijk zijn, want inmiddels zijn een groot aantal activerende werkvormen beschikbaar.

4. Activerende werkvormen
Mijn collega Marjan Bassie wees me op een fraai overzicht van eenentwintig activerende werkvormen dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht in 2013 op internet heeft geplaatst. Aan mijn studenten vroeg ik de brochure te lezen en hun drie favoriete werkvormen te mailen wat leidde tot een top acht van activerende werkvormen die de studenten blijkbaar waarderen. Elke collegegroep kiest een werkvorm, die de basis vormt van het te verzorgen college en die gericht is op het verwerken, toepassen, analyseren en evalueren van kennis die studenten eerder hebben verworven via het wetenschappelijke artikel en de audiovisuele bron.

Overleg

Ten slotte heeft elke collegegroep een week voor hun 'optreden' overleg met mij en mijn student-assistente. We bespreken dan de leerstof en de aanpak. Mogelijk dat we nog tips kunnen geven.

Model Didactische Analyse van Van Gelder
Model Didactische Analyse van Van Gelder

Alle onderdelen van het model van Van Gelder hebben we nu geflipt met uitzondering van de beoordeling van de resultaten ofwel toetsing. Maar ook op dit punt zal de kogel door de kerk gaan. Langs drie lijnen laten de studenten via een zelfevaluatie zien in hoeverre zij hun leerdoelen hebben gehaald. In een latere blog gaan we hier verder op in.

Om een en ander concreet te maken willen we eerst een voorbeeldcollege uitwerken als Tussenspel 2.

Bibliografie

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Allyn & Bacon.

Reacties

Laat een reactie achter