Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Waarnaar ben jij nieuwsgierig?

Bij een klassiek opgezette conferentie bepaalt een klein groepje het thema, kiest de keynote-spreker, nodigt andere sprekers uit, denkt na over mogelijke workshops en bepaalt de slot-act. Dan worden mogelijke belangstellenden uitgenodigd die op de dag zelf met de handen over elkaar braaf alles aanhoren en na afloop blij zijn dat er een inspirerend lichtpuntje was. "Ach, ik kom vooral om te netwerken," is de hoogst scorende uitspraak bij menige evaluatie van zo'n dag. En dan te bedenken hoeveel kennis en ervaring bij elkaar heeft gezeten, waar niets mee is gedaan...

Model Didactische Analyse van Van Gelder
Model Didactische Analyse van Van Gelder

De klassieke conferentie lijkt in vele opzichten op de klassieke onderwijssituatie, waar de docent de rol vervult van het kleine, organiserende groepje. H/zij is enig eigenaar van wat zich in de onderwijssituatie afspeelt en als enige verantwoordelijk voor de invulling van alle onderdelen die Van Gelder (1972) zo fraai schematiseerde.

In onze vorige blog beschreven we hoe studenten in de cursus Mediawijsheid zelf verantwoordelijk werden voor het formuleren van hun eigen beginsituatie en leerdoelen, wanneer het gaat om(mediawijze) vaardigheden. De grote uitdaging nu is te onderzoeken of dit ook kan voor de leerstof.

Do it yourself

Mediawijsheid is een onderwerp dat vele aspecten omvat. Naast kennis en vaardigheden betreft mediawijsheid vooral ook een mentaliteit om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen. Zo ongeveer beschreef de Raad van Cultuur mediawijsheid in 1995. De afgelopen jaren bedacht ik zelf belangwekkende onderwerpen die zouden bijdragen aan de kennis van mijn studenten en aan hun bewuste, kritische en actieve houding wanneer het om media gaat. Ik was trots op de voorbeelden en de literatuur die ik verzamelde. De urgente vraag nu is of dit ook anders kan. Lukt het om ook studenten mede-verantwoordelijk te maken voor cursusinhouden?

Op 7 juni 2013 organiseerden studenten Mediawijsheid met MU in Eindhoven een zogenaamde unconference, een conferentie waarop de deelnemers zelf hun programma maken en hun kennis en ervaring  delen met hun medebezoekers. Waarom zouden de inhouden van deze cursus niet op eenzelfde wijze ingevuld kunnen worden? Ik vroeg de studenten om zich voor te bereiden op het onderwerp 'Mediawijsheid in een veranderend samenleven' door in elk geval de websites kennisnet.nl en mediawijzer.net aandachtig te bestuderen.

Het cursusprogramma wordt gevuld
Het cursusprogramma wordt gevuld

Tijdens onze eerste bijeenkomst bespraken de studenten in groepen waarnaar ze nieuwsgierig zijn geworden, wat ze de komende maanden zouden willen leren in verband met dit onderwerp. Elke groep droeg zo een vijftal onderwerpen aan als mogelijke invulling van de cursus. Ondertussen was een muur van het lokaal veranderd in een cursusprogramma-muur met links verticaal de groepsnummers en boven horizontaal de verschillende collegedata. Onder de data plakte elke groep hun onderwerpen.

Mediawijsheid anno 2014
Mediawijsheid anno 2014.

Vervolgens gaf iedere student met post-its aan welk onderwerp h/zij absoluut behandeld wilde zien in de cursus. Aan het slot van de bijeenkomst hadden we een cursusprogramma waaraan zowel de studenten als ikzelf - het onderwerp 'privacy' hadden we zelf vastgelegd - een bijdrage hebben geleverd en dat een mooi palet bestrijkt van mediawijsheid anno 2014. De volgende onderwerpen zullen de komende weken aan bod komen:

  1. Privacy
  2. Levensloop sociale media
  3. Generaties en sociale media
  4. Manipulatie nieuws
  5. Burgerjournalistiek
  6. Invloed van games
  7. iPad scholen
  8. Media en ondernemerschap

Zo'n procedure is een stap op weg naar mijn doel: ook de student voelt zich mede-eigenaar van een cursus en is dus mede-verantwoordelijk voor het uitvoeren en afronden ervan.

Zoals bij de vaardigheden heb ik iedere student gevraagd bij elk onderwerp twee leerdoelen te formuleren. Inhoudelijk gaat het om kennis en inzicht, en om de toepassing ervan - geheel conform de twee inhoudelijke Dublin descriptoren waarover we in ons vorige blog spraken. Anders dan de drie leerdoelen die betrekking hebben op vaardigheden, zijn deze twee leerdoelen (kennis en inzicht; toepassen van kennis en inzicht) wel cursusafhankelijk. Natuurlijk kunnen de studenten hun inhoudelijke leerdoelen tijdens de cursus aanpassen vanuit een voortschrijdend inzicht.

We hebben nu de twee inhoudelijke leerdoelen en de drie vaardigheidsleerdoelen op een rijtje, en dus ook de beginsituatie en de leerstof. De cursus kan beginnen! Maar helemaal in de lijn van een geflipte cursus kan het niet de bedoeling zijn, dat ik zelf elk onderwerp voorbereid en daarover academisch verantwoord college ga geven. Waarom ook niet de andere onderdelen van het model van Van Gelder flippen? Tegelijkertijd leert de ervaring dat niet iedere student in staat is een boeiend college te verzorgen en dat studenten vaak alle colleges voor kennisgeving aannemen, behalve het door hun zelf voorbereide college.

Hoe gaan we dit oplossen?

Reacties

Laat een reactie achter